Tin tức - blueingreen

🔘 𝗡𝗘𝗔𝗥𝗟𝗬 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗘𝗖𝗧 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗜𝗖 𝗪𝗔𝗦𝗛𝗘𝗗 𝗚𝗘𝗦𝗛𝗔 🔘 𝙋𝙖𝙣𝙖𝙢𝙖 𝙂𝙚𝙨𝙝𝙖 𝙁𝙞𝙧𝙚𝙨𝙩𝙤𝙣𝙚 𝙇𝙤𝙩
26/12/2023

🔘 𝗡𝗘𝗔𝗥𝗟𝗬 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗘𝗖𝗧 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗜𝗖 𝗪𝗔𝗦𝗛𝗘𝗗 𝗚𝗘𝗦𝗛𝗔 🔘 𝙋𝙖𝙣𝙖𝙢𝙖 𝙂𝙚𝙨𝙝𝙖 𝙁𝙞𝙧𝙚𝙨𝙩𝙤𝙣𝙚 𝙇𝙤𝙩

Cà phê Gesha được trồng tại Panama hiện nay được coi là mắc nhất thế giới. Giống cà phê Gesha có hương vị đặc trưng mà không loại cà phê nào đến thời điểm này có thể “mimic” bắt chước. Để tăng giá ...

Xem thêm

Giỏ hàng

Liên hệ qua Zalo